رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در جریان یک نزاع خانوادگی در کرمانشاه سه نفر بر اثر اصابت گلوله کشته شدند

در جریان یک نزاع خانوادگی در کرمانشاه سه نفر بر اثر اصابت گلوله کشته شدند این حادثه در ساعت ۱۸:۵۶ روز گذشته در محله قلعه کهنه اتفاق افتاده است

در جریان یک نزاع خانوادگی در کرمانشاه سه نفر بر اثر اصابت گلوله کشته شدند

این حادثه در ساعت ۱۸:۵۶ روز گذشته در محله قلعه کهنه اتفاق افتاده است