رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علیرضا زاکانی: پیشنهاد می‌کنم درباره شرکت سمگا وارتباط برادر آقای جهانگیری با آقایان مشایی وبقایی کمی تحقیق وتامل کنید

علیرضا زاکانی: پیشنهاد می‌کنم درباره شرکت سمگا وارتباط برادر آقای جهانگیری با آقایان مشایی وبقایی کمی تحقیق وتامل کنید لازم به توضیح هست برادر جهانگیری دردولت احمدی نژاد مجوز بانک گردشگری رابدست آورد

علیرضا زاکانی:
پیشنهاد می‌کنم درباره شرکت سمگا وارتباط برادر آقای جهانگیری با آقایان مشایی وبقایی کمی تحقیق وتامل کنید

لازم به توضیح هست برادر جهانگیری دردولت احمدی نژاد مجوز بانک گردشگری رابدست آورد