رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنان تکان دهنده وزیر اسبق آموزش و پرورش

🎥سخنان تکان دهنده وزیر اسبق آموزش و پرورش 🔺وام های میلیاردی به نام معلمان ولی به کام ۸ نفر 🔺ماجرای معلمی که بچه اش برروی دوشش مُرد

🎥سخنان تکان دهنده وزیر اسبق آموزش و پرورش

🔺وام های میلیاردی به نام معلمان ولی به کام ۸ نفر
🔺ماجرای معلمی که بچه اش برروی دوشش مُرد