رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیریت بحران گلستان:محبوس شدن کارگران معدن درعمق۱۸۰۰متری

مدیریت بحران گلستان:محبوس شدن کارگران معدن درعمق۱۸۰۰متری/نیروهای امدادی هنوزبه کارگران محبوس شده دسترسی ندارند/امداد‌رسانی سپاه به مصدومان

مدیریت بحران گلستان:محبوس شدن کارگران معدن درعمق۱۸۰۰متری/نیروهای امدادی هنوزبه کارگران محبوس شده دسترسی ندارند/امداد‌رسانی سپاه به مصدومان