رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جدول تخلفات انتخاباتی ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت‌ رسانه‌ها منتشر شد؛

جدول تخلفات انتخاباتی ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت‌ رسانه‌ها منتشر شد؛ تسنیم ۲۶ مورد فارس ۲۰ مورد مهر ۱۵ مورد ایسنا ۴ مورد کیهان ۵ مورد ایرنا ۱ مورد

جدول تخلفات انتخاباتی ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت‌ رسانه‌ها منتشر شد؛
تسنیم ۲۶ مورد
فارس ۲۰ مورد
مهر ۱۵ مورد
ایسنا ۴ مورد
کیهان ۵ مورد
ایرنا ۱ مورد