رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعداد مصدومان انفجار معدن آزادشهر به ۲۰ نفر رسید

تعداد مصدومان انفجار معدن آزادشهر به ۲۰ نفر رسید همچنان ۵۰ نفر در ضلع جنوبی و ۴۰ نفر در ضلع شمالی معدن محبوس هستند.

تعداد مصدومان انفجار معدن آزادشهر به ۲۰ نفر رسید

همچنان ۵۰ نفر در ضلع جنوبی و ۴۰ نفر در ضلع شمالی معدن محبوس هستند.