رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیدارمحمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به دعوت رئیس جمهور آمریکا

محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که به دعوت رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن سفر کرده است، در کاخ سفید با وی دیدار کرد.

محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که به دعوت رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن سفر کرده است، در کاخ سفید با وی دیدار کرد.


جدیدترین خبرها