رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاوه رضایی عنوان برترین پاسور لیگ شانزدهم

کاوه رضایی با پاس گلی که در بازی برابر سپاهان به جابر انصاری داد، با دادن ۹ پاس گل، عنوان برترین پاسور لیگ شانزدهم را از آن خود کرد

کاوه رضایی با پاس گلی که در بازی برابر سپاهان به جابر انصاری داد، با دادن ۹ پاس گل، عنوان برترین پاسور لیگ شانزدهم را از آن خود کرد