رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تیتر جالب روزنامه شهروند: هیچ

تیتر جالب روزنامه شهروند: هیچ هر شش نامزد برنامه خاصی برای پیشرفت ایران ندارند … روحانی و جهانگیری که فقط از دولت قبلی انتقاد می کنند، رئیسی و قالیباف هم از دولت فعلی!

تیتر جالب روزنامه شهروند: هیچ

هر شش نامزد برنامه خاصی برای پیشرفت ایران ندارند … روحانی و جهانگیری که فقط از دولت قبلی انتقاد می کنند، رئیسی و قالیباف هم از دولت فعلی!