رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محدثه آقایی كاراته كای وزن به اضافه ٦٨كيلوگرم برنز گرفت

محدثه آقایی كاراته كای وزن به اضافه ٦٨كيلوگرم در رده بندی با كسب نتيجه سه بر صفر برابر حريف از اندونزی برنز گرفت

محدثه آقایی كاراته كای وزن به اضافه ٦٨كيلوگرم در رده بندی با كسب نتيجه سه بر صفر برابر حريف از اندونزی برنز گرفت