رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پریدن بر روی صحنه روند مسابقات آواز یوروویژن سال ۲۰۱۷

به گفته وزیر کشور اوکراین فردی که هنگام برگزاری مرحله نهایی مسابقات آواز یوروویژن سال ۲۰۱۷ در کی یف با پریدن بر روی صحنه در روند برنامه اختلال ایجاد کرد ممکن است به حداکثر ۵ سال زندان محکوم شود

به گفته وزیر کشور اوکراین فردی که هنگام برگزاری مرحله نهایی مسابقات آواز یوروویژن سال ۲۰۱۷ در کی یف با پریدن بر روی صحنه در روند برنامه اختلال ایجاد کرد ممکن است به حداکثر ۵ سال زندان محکوم شود