رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ویدیو/ روحانی هم اکنون در ساری

ویدیو/ روحانی هم اکنون در ساری: شما در جلسات گفتید اگر شبکه های فضای مجازی را نبندیم همه مردم ایران بی دین و ضد انقلاب می شوند! این قضاوت شما نسبت به مردم ایران است!

ویدیو/

روحانی هم اکنون در ساری: شما در جلسات گفتید اگر شبکه های فضای مجازی را نبندیم همه مردم ایران بی دین و ضد انقلاب می شوند! این قضاوت شما نسبت به مردم ایران است!