رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی از ساعت ۸ صبح پنجشنبه

ستاد انتخابات کشور: رسانه ها‌ از ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه حق ندارند مطلبی له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات منتشر کنند

ستاد انتخابات کشور: رسانه ها‌ از ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه حق ندارند مطلبی له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات منتشر کنند