رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازیافت ادرار و تولید آبجو!

بازیافت ادرار و تولید آبجو! در فستیوال‌های اروپایی چیزی که بسیار مصرف می‌شود آبجوست. نتیجه تولید حجم زیادی ادرار است. یک کارخانه آبجوسازی از ادرار برای تولید آبجو کمک می‌گیرد!

بازیافت ادرار و تولید آبجو!

در فستیوال‌های اروپایی چیزی که بسیار مصرف می‌شود آبجوست. نتیجه تولید حجم زیادی ادرار است. یک کارخانه آبجوسازی از ادرار برای تولید آبجو کمک می‌گیرد!