رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شان اسپایسر، آماده همکاری با ایران در موضوع سوریه هستیم.

شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید: آماده همکاری با ایران در موضوع سوریه هستیم.

شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید:

آماده همکاری با ایران در موضوع سوریه هستیم.