رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طنز : تبلیغات کاندیداها

آدم از دور که می‌بینیه فکر می‌کنه تبلیغ صابون لوکس یا شامپوئه، میری نزدیک می‌بینی کاندیداست!

آدم از دور که می‌بینیه فکر می‌کنه تبلیغ صابون لوکس یا شامپوئه، میری نزدیک می‌بینی کاندیداست!