رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پيام ويدئويی سيد حسن خمينی در خصوص انتخابات رياست جمهوری

فوری/ پيام ويدئويی سيدحسن خمينی در خصوص انتخابات رياست جمهوری: همه با هم یکبار دیگر به دولت روحانی اعتماد کنیم

فوری/ پيام ويدئويی سيدحسن خمينی در خصوص انتخابات رياست جمهوری: همه با هم یکبار دیگر به دولت روحانی اعتماد کنیم