رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ویدیو: زیباترین گل به خودی تاریخ فوتبال

ویدیو: زیباترین گل به خودی تاریخ فوتبال! آدرین گولفو، مدافع تیم فوتبال پولی سوییس به همین زیبایی که دیدین با ضربه قیچی دروازه خودشان را باز کرد

ویدیو: زیباترین گل به خودی تاریخ فوتبال!

آدرین گولفو، مدافع تیم فوتبال پولی سوییس به همین زیبایی که دیدین با ضربه قیچی دروازه خودشان را باز کرد