رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شب خونین در سلماس

شب خونین در سلماس دامادی که نیمه شب خانواده همسرش را به گلوله بست ساعات اولیه بامداد امروز داماد یک خانواده پنج عضو آن را به قتل رسانده و با یک گروگان متواری شده است.

شب خونین در سلماس

دامادی که نیمه شب خانواده همسرش را به گلوله بست

ساعات اولیه بامداد امروز داماد یک خانواده پنج عضو آن را به قتل رسانده و با یک گروگان متواری شده است.