رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رضا مهماندوست (سرمربی آذربایجان) و دختر طلایی‌اش در بازیهای کشورهای اسلامی

رضا مهماندوست (سرمربی آذربایجان) و دختر طلایی‌اش در بازیهای کشورهای اسلامی اریس یاپراک (جمهوری آذربایجان) قهرمان ۵۷ کیلو، در نیمه نهایی، طیبه پارسا از ایران را شکست داد

رضا مهماندوست (سرمربی آذربایجان) و دختر طلایی‌اش در بازیهای کشورهای اسلامی

اریس یاپراک (جمهوری آذربایجان) قهرمان ۵۷ کیلو، در نیمه نهایی، طیبه پارسا از ایران را شکست داد