رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


او يادگار آزاده شهيد محمدجواد تندگويان است

او يادگار آزاده شهيد محمدجواد تندگويان است ما به اميد تو به پاي صندوق هاي رأي مي آييم تا شهرمان نفس بكشد مردانه بمان مانند پدر… محمدمهدي تندگويان ٢٨٧٦

او يادگار آزاده شهيد محمدجواد تندگويان است
ما به اميد تو به پاي صندوق هاي رأي مي آييم تا شهرمان نفس بكشد
مردانه بمان مانند پدر…
محمدمهدي تندگويان ٢٨٧٦