رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


براثر حریق یک دستگاه مینی‌بوس در بزرگراه آیت‌الله سعیدی ۴ نفر جان باختند

فوری/ بر اثر حریق یک دستگاه مینی‌بوس در بزرگراه آیت‌الله سعیدی ۴ نفر جان باختند/سه مرد و یک زن/این مینی‌بوس در حال انتقال کارمندان بود

فوری/ بر اثر حریق یک دستگاه مینی‌بوس در بزرگراه آیت‌الله سعیدی ۴ نفر جان باختند/سه مرد و یک زن/این مینی‌بوس در حال انتقال کارمندان بود