رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهلت قانونی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ساعت ۸ صبح امروز به پایان رسید

مهلت قانونی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ساعت ۸ صبح امروز به پایان رسید/فردا جمعه۲۹اردیبهشت انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری وپنجمین دوره انتخابات شوراهای شهرو روستا درسراسرکشور برگزار میشود

مهلت قانونی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ساعت ۸ صبح امروز به پایان رسید/فردا جمعه۲۹اردیبهشت انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری وپنجمین دوره انتخابات شوراهای شهرو روستا درسراسرکشور برگزار میشود