رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دولت ترامپ اعلام کرد به تعلیق تحریم های هسته ای ایران، که بخشی از تعهدات آمریکا به موجب برجام است ادامه می دهد

دولت ترامپ اعلام کرد به تعلیق تحریم های هسته ای ایران، که بخشی از تعهدات آمریکا به موجب برجام است ادامه می دهد

دولت ترامپ اعلام کرد به تعلیق تحریم های هسته ای ایران، که بخشی از تعهدات آمریکا به موجب برجام است ادامه می دهد