رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پلیس نیویورک تروریستی بودن حادثه امروز را رد کرد و اعلام کرد

پلیس نیویورک تروریستی بودن حادثه امروز را رد کرد و اعلام کرد که راننده این خودرو تحت تأثیر مصرف الکل بوده است.

پلیس نیویورک تروریستی بودن حادثه امروز را رد کرد و اعلام کرد که راننده این خودرو تحت تأثیر مصرف الکل بوده است.