رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصوير: نصب پرچم آمریکا در خیابان‌های اسرائيل برای استقبال از ترامپ

تصوير: نصب پرچم آمریکا در خیابان‌های اسرائيل برای استقبال از ترامپ

تصوير: نصب پرچم آمریکا در خیابان‌های اسرائيل برای استقبال از ترامپ