رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویر: صف رای گیری، نیوزلند

تصویر: صف رای گیری، نیوزلند ایرانیان مقیم نیوزلند و استرالیا اولین افرادی بودند که در انتخابات ۹۶ شرکت کردند

تصویر: صف رای گیری، نیوزلند

ایرانیان مقیم نیوزلند و استرالیا اولین افرادی بودند که در انتخابات ۹۶ شرکت کردند