رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رییس مجلس شورای اسلامی پس از بازدید از وزارت کشور

رییس مجلس شورای اسلامی پس از بازدید از وزارت کشور: رقمی که به من از میزان مشارکت مردم اعلام شده،‌ رقم خوبی است و از انتخابات سال ۹۲ میزان مشارکت بیشتر بوده است

رییس مجلس شورای اسلامی پس از بازدید از وزارت کشور: رقمی که به من از میزان مشارکت مردم اعلام شده،‌ رقم خوبی است و از انتخابات سال ۹۲ میزان مشارکت بیشتر بوده است