رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی وزارت کشور: مشکلی در میزان تعرفه های انتخاباتی نداریم

سخنگوی وزارت کشور: مشکلی در میزان تعرفه های انتخاباتی نداریم؛ پیش بینی این است که مشارکت بالای ٧٠درصد باشد و رکورد جدیدی از مشارکت به ثبت برسد پوشش لحظه به لحظه انتخابات

سخنگوی وزارت کشور: مشکلی در میزان تعرفه های انتخاباتی نداریم؛ پیش بینی این است که مشارکت بالای ٧٠درصد باشد و رکورد جدیدی از مشارکت به ثبت برسد

پوشش لحظه به لحظه انتخابات