رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر کشور: حداکثر تا ساعت ۱۲ می توانیم زمان اخذ رای را تمدید کنیم

وزیر کشور: حداکثر تا ساعت ۱۲ می توانیم زمان اخذ رای را تمدید کنیم، بر اساس قانون تنها در روز جمعه باید رای گیری کرد پوشش لحظه به لحظه انتخابات

وزیر کشور:
حداکثر تا ساعت ۱۲ می توانیم زمان اخذ رای را تمدید کنیم، بر اساس قانون تنها در روز جمعه باید رای گیری کرد

پوشش لحظه به لحظه انتخابات