رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازی های همبستگی کشور های اسلامی؛ مدال نقره امیر محمدی کشتی گیر وزن ۹۷ کیلوگرم

بازی های همبستگی کشور های اسلامی؛ مدال نقره امیر محمدی کشتی گیر وزن ۹۷ کیلوگرم کشورمان را همسر رییس جمهور آذربایجان بر گردن وی آویخت.

بازی های همبستگی کشور های اسلامی؛ مدال نقره امیر محمدی کشتی گیر وزن ۹۷ کیلوگرم کشورمان را همسر رییس جمهور آذربایجان بر گردن وی آویخت.