رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یادمان باشد، هر کدام از کاندیداها که رای بیاورد، رییس جمهور قانونی کشور مان است.

یادمان باشد، هر کدام از کاندیداها که رای بیاورد، رییس جمهور قانونی کشور مان است. به رای و نظر هم احترام بگذاریم. پوشش لحظه به لحظه انتخابات:

یادمان باشد، هر کدام از کاندیداها که رای بیاورد، رییس جمهور قانونی کشور مان است.

به رای و نظر هم احترام بگذاریم.

پوشش لحظه به لحظه انتخابات: