رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سعید قاسمی نژاد از بنیاد دفاع از دموکراسی:

سعید قاسمی نژاد از بنیاد دفاع از دموکراسی: تبریک به رهبر عالی ایران که برنده واقعی انتخابات است پوشش لحظه به لحظه انتخابات:

سعید قاسمی نژاد از بنیاد دفاع از دموکراسی: تبریک به رهبر عالی ایران که برنده واقعی انتخابات است

پوشش لحظه به لحظه انتخابات: