رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عربستان سعودی آماده استقبال از دونالدترامپ

عربستان سعودی آماده استقبال از دونالدترامپ جالب است بدانید اولین سفر خارجی دونالد ترامپ پس از انتخاب به ریاست جمهوری آمریکا، عربستان سعودی می باشد

عربستان سعودی آماده استقبال از دونالدترامپ

جالب است بدانید اولین سفر خارجی دونالد ترامپ پس از انتخاب به ریاست جمهوری آمریکا، عربستان سعودی می باشد