رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عکسی از آتش سوزی امروز صبح در بیمارستان صدرِ تهران

عکسی از آتش سوزی امروز صبح در بیمارستان صدرِ تهران همه پرسنل و بیماران در سلامت کامل هستند، بیش از ٨٠ نفر بیمار و پرسنل در این بیمارستان بود که به بیرون از ساختمان هدایت شدند

عکسی از آتش سوزی امروز صبح در بیمارستان صدرِ تهران

همه پرسنل و بیماران در سلامت کامل هستند، بیش از ٨٠ نفر بیمار و پرسنل در این بیمارستان بود که به بیرون از ساختمان هدایت شدند