رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین نظرسنجی قبل از انتخابات در کانال صرفا جهت اطلاع

روز پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت (یک روز قبل از برگزاری انتخابات) نظرسنجی در کانال برگزار کردیم که نتایج آن را مشاهده می کنید (و به نتایج انتخابات بسیار نزدیک می باشد)

روز پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت (یک روز قبل از برگزاری انتخابات) نظرسنجی در کانال برگزار کردیم که نتایج آن را مشاهده می کنید (و به نتایج انتخابات بسیار نزدیک می باشد)