رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ امروز درجریان سفر به اسرائیل از دیوارندبه دیدن کرد

ترامپ امروز درجریان سفر به اسرائیل از دیوارندبه دیدن کرد وی اولین رئیس‌جمهور مستقر آمریکا است که از این دیوار بازدید می‌کند دیوارندبه مقدس‌ترین مکان مذهبی یهودیان است که درشهر بیت المقدس قراردارد

ترامپ امروز درجریان سفر به اسرائیل از دیوارندبه دیدن کرد

وی اولین رئیس‌جمهور مستقر آمریکا است که از این دیوار بازدید می‌کند

دیوارندبه مقدس‌ترین مکان مذهبی یهودیان است که درشهر بیت المقدس قراردارد