رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هواپیمایی زاگرس از تهران به مشهد، پس از دو ساعت تاخیر دقایقی پس از برخاستن از زمین به دلیل نقص فنی به مهرآباد بازگشت!

بامداد امروز پرواز ٤٠٢٧ هواپیمایی زاگرس از تهران به مشهد، پس از دو ساعت تاخیر دقایقی پس از برخاستن از زمین به دلیل نقص فنی به مهرآباد بازگشت!

بامداد امروز پرواز ٤٠٢٧ هواپیمایی زاگرس از تهران به مشهد، پس از دو ساعت تاخیر دقایقی پس از برخاستن از زمین به دلیل نقص فنی به مهرآباد بازگشت!