رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت جهانی ارز های دیجیتال اصلی – امروز سه شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ به شرح زیر است:

‍ قیمت جهانی ارز های دیجیتال اصلی – امروز سه شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ به شرح زیر است: بیت کوین: ۸۱۸۱۷۰۹.۷۲۸۷۵ تومان، معادل ۲۱۸۳.۸۲۷۵ دلار اتریوم: ۶۸۰۶۹۰.۳۴۵۵ تومان، معادل ۱۸۱.۶۸۷ دلار اتریوم کلاسیک: ۳۹۶۹۷.۱۶۴۷ تومان، معادل ۱۰.۵۹۵۸ دلار مونرو: ۱۵۱۷۶۴.۷۲۰۶ تومان، معادل ۴۰.۵۰۸۴ دلار ریپل: ۱۱۶۹.۹۹۸۲۳۱۵ تومان، معادل ۰.۳۱۲۲۹۱ دلار زی کش: ۸۹۲۲۳۲.۷۲۱۵ تومان، معادل ۲۳۸.۱۵۱ دلار […]

‍ قیمت جهانی ارز های دیجیتال اصلی – امروز سه شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ به شرح زیر است:

بیت کوین: ۸۱۸۱۷۰۹.۷۲۸۷۵ تومان، معادل ۲۱۸۳.۸۲۷۵ دلار

اتریوم: ۶۸۰۶۹۰.۳۴۵۵ تومان، معادل ۱۸۱.۶۸۷ دلار

اتریوم کلاسیک: ۳۹۶۹۷.۱۶۴۷ تومان، معادل ۱۰.۵۹۵۸ دلار

مونرو: ۱۵۱۷۶۴.۷۲۰۶ تومان، معادل ۴۰.۵۰۸۴ دلار

ریپل: ۱۱۶۹.۹۹۸۲۳۱۵ تومان، معادل ۰.۳۱۲۲۹۱ دلار

زی کش: ۸۹۲۲۳۲.۷۲۱۵ تومان، معادل ۲۳۸.۱۵۱ دلار

نرخ های فوق بر پایه دلار با نرخ ۳۷۴۶.۵ تومان محاسبه شده است


جدیدترین خبرها