رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استاندار گلستان: مستمری ۴۳ جان‌باخته معدن یورت برقرار شده است

استاندار گلستان: مستمری ۴۳ جان‌باخته معدن یورت برقرار شده است. به خانواده هریک از جان‌باختگان ۲۱۰ میلیون تومان دیه پرداخت می‌شود

استاندار گلستان: مستمری ۴۳ جان‌باخته معدن یورت برقرار شده است. به خانواده هریک از جان‌باختگان ۲۱۰ میلیون تومان دیه پرداخت می‌شود