رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در جريان تظاهرات كاركنان بخش بهداشت و سلامت ونزوئلا عليه دولت اين كشور

تصویر روز: در جريان تظاهرات كاركنان بخش بهداشت و سلامت ونزوئلا عليه دولت اين كشور يك پزشك مامور گارد ملى كشورش را در آغوش گرفته است

تصویر روز: در جريان تظاهرات كاركنان بخش بهداشت و سلامت ونزوئلا عليه دولت اين كشور يك پزشك مامور گارد ملى كشورش را در آغوش گرفته است