رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نخستین روبات پلیس دنیا از امشب در دبی

نخستین روبات پلیس دنیا از امشب در دبی مشغول کار و گشت زنی در خیابان ها می شود دبی ابراز امیدواری کرده تا سال ۲۰۳۰ اولین ایستگاه پلیس بدون انسان را راه اندازی کند

نخستین روبات پلیس دنیا از امشب در دبی مشغول کار و گشت زنی در خیابان ها می شود

دبی ابراز امیدواری کرده تا سال ۲۰۳۰ اولین ایستگاه پلیس بدون انسان را راه اندازی کند


جدیدترین خبرها