رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تخلیه مرکز تجاری آرندیل در شهر منچستر توسط پلیس

مرکز تجاری آرندیل در شهر منچستر توسط پلیس تخلیه شده است و برخی رسانه ها علاوه بر صدای انفجار، می گویند صدای تیراندازی نیز شنیده شده است.

مرکز تجاری آرندیل در شهر منچستر توسط پلیس تخلیه شده است و برخی رسانه ها علاوه بر صدای انفجار، می گویند صدای تیراندازی نیز شنیده شده است.