رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رانندگان تاکسی نباید در ازای روشن کردن کولر؛ کرایه بیشتری بگیرند

عضو شورای شهر تهران: رانندگان تاکسی نباید در ازای روشن کردن کولر؛ کرایه بیشتری بگیرند / شهروندان این تخلف را به سامانه ۱۸۸۸ اطلاع دهند

عضو شورای شهر تهران: رانندگان تاکسی نباید در ازای روشن کردن کولر؛ کرایه بیشتری بگیرند / شهروندان این تخلف را به سامانه ۱۸۸۸ اطلاع دهند