رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«هاشمی» نمی تواند شهردار شود

ژاله فرامرزیان، دبیر شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان «هاشمی» نمی تواند شهردار شود/ میثاق نامه را امضا کرده/ استعفا دهد رای نمی آورد

ژاله فرامرزیان، دبیر شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان

«هاشمی» نمی تواند شهردار شود/ میثاق نامه را امضا کرده/ استعفا دهد رای نمی آورد


جدیدترین خبرها