رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوى سازمان ملل ، برگزارى انتخابات ايران را به مردم و روحانى تبريك گفت

سخنگوى سازمان ملل از قول آنتونيو گوتريش، دبیرکل سازمان، برگزارى انتخابات ايران را به مردم و روحانى تبريك گفت

سخنگوى سازمان ملل از قول آنتونيو گوتريش، دبیرکل سازمان، برگزارى انتخابات ايران را به مردم و روحانى تبريك گفت


جدیدترین خبرها