رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نخستین روبات پلیس دنیا از امشب در دبی

ویدیو: نخستین روبات پلیس دنیا از امشب در دبی مشغول کار و گشت زنی در خیابانها میشود دبی ابراز امیدواری کرده تا سال۲۰۳۰ اولین ایستگاه پلیس بدون انسان را راه اندازی کند

ویدیو: نخستین روبات پلیس دنیا از امشب در دبی مشغول کار و گشت زنی در خیابانها میشود

دبی ابراز امیدواری کرده تا سال۲۰۳۰ اولین ایستگاه پلیس بدون انسان را راه اندازی کند


جدیدترین خبرها