رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توضیح تصویر: قربانیان حادثه بامداد امروز در منچستر

آنهایی که عزیزانشان در حادثه منچستر کشته یا زخمی شده اند با شنیدن عبارت دولت اسلامی چه حالی خواهند شد؟ توضیح تصویر: قربانیان حادثه بامداد امروز در منچستر

آنهایی که عزیزانشان در حادثه منچستر کشته یا زخمی شده اند با شنیدن عبارت دولت اسلامی چه حالی خواهند شد؟

توضیح تصویر: قربانیان حادثه بامداد امروز در منچستر