رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قطر سفرای خود را از عربستان، مصر، کویت، بحرین و امارات فراخواند

قطر سفرای خود را از عربستان، مصر، کویت، بحرین و امارات فراخواند و به سفرای این کشورها اعلام کرد ۲۴ ساعت فرصت دارند خاک قطر را ترک کنند علت این تصمیم قطری ها مشخص نیست

قطر سفرای خود را از عربستان، مصر، کویت، بحرین و امارات فراخواند و به سفرای این کشورها اعلام کرد ۲۴ ساعت فرصت دارند خاک قطر را ترک کنند

علت این تصمیم قطری ها مشخص نیست