رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویر: خودروی زرهی ساخت روسیه متعلق به نیروهای ببر سوریه که در شرق حلب توسط داعش منهدم شده

تصویر: خودروی زرهی ساخت روسیه متعلق به نیروهای ببر سوریه که در شرق حلب توسط داعش منهدم شده اما تمام سرنشین هاش جان سالم به در بردن

تصویر: خودروی زرهی ساخت روسیه متعلق به نیروهای ببر سوریه که در شرق حلب توسط داعش منهدم شده
اما تمام سرنشین هاش جان سالم به در بردن